A falusi CSOK feltételei 2019. július 1-től

Alaposan megújul az idei évtől a Családi Otthonteremtési Kedvezmény, mely „falusi CSOK” név alatt főként a vidéken élőknek ad lehetőséget arra, hogy lakást vásároljanak maguknak, legyen szó akár újépítésű házról, akár egy meglévő használt lakás felújításáról.

A várakozások szerint az új típusú CSOK végre valódi segítség lehet a családoknak arra, hogy külön lakásban vagy jobb környezetben nevelhessék gyermekeiket, így végső soron a vissza nem térítendő támogatással mindenki jól jár, hovatovább az építőipar is komoly fellendülést remélhet tőle.

Miután 2019. május 13-án kihirdették a kapcsolódó kormányrendeletet, minden kiderült a falusi CSOK-ról, így a támogatott települések listája mellett azt is megtudtuk, hogy a 2019. július 1-től megnyíló lehetőség csak korlátozott ideig, 2022. június 30-ig lesz igényelhető ebben a formájában. Hogy mit kell tudni még a falusi CSOK kapcsán? A kapcsolódó részleteket az alábbiakban gyűjtöttük össze!

Frissítés: A 2020-as CSOK feltételeket ide kattintva érhetik el.

Mire igényelhető a falusi CSOK?

A vonatkozó kormányrendelet tanúsága szerint a falusi CSOK összege a támogatott településeken felhasználható használt lakás vásárlására, annak felújítására és kibővítésére, valamint már meglévő lakás korszerűsítésére, illetve bővítésére. Fontos kitétel, hogy amennyiben használt lakás vásárlásáról van szó, a kedvezmény csak és kizárólag akkor igényelhető, ha mellette a korszerűsítésre és/vagy bővítésre szánt keretösszeg is felvételre kerül, vagyis az új támogatási program arra ösztönzi a családokat, hogy ne csak megvásárolják az ingatlanokat, hanem rögtön a felújításukat is megkezdjék.

Mekkora összeg igényelhető a falusi CSOK részeként?

A Családi Otthonteremtési Kedvezményt a gyermekkel rendelkező családok vehetik igénybe, a végösszeget pedig minden esetben az utódok száma határozza meg. Ennek megfelelően a támogatás összege egy gyermek után legfeljebb 600 ezer forint, két gyermek után legfeljebb 2,6 millió forint, három vagy több gyermek után pedig legfeljebb 10 millió forint lehet. Lényeges azonban, hogy ennek a maximum összegnek csak a fele fordítható vásárlásra, a másik fele a felújítási munkálatokhoz sorolandó, tehát két gyermek esetén 1,3 millió igényelhető egy használt ingatlan megvásárlására, és további 1,3 millió annak korszerűsítésére vagy bővítésére. Ugyanez egy gyermek esetében 300-300 ezer forint, három vagy több gyermek esetén pedig 5-5 millió forint.

Fontos kritérium, hogy a vásárlásra igényelhető összeg soha nem haladhatja meg a vételár 50 százalékát, a támogatási összeg meghatározásánál pedig figyelmen kívül hagyhatók meglévő lakás esetén a korábbi vásárláskor már igénybe vett otthonteremtési kedvezmények. A falusi CSOK tehát igényelhető azokra a gyermekekre is korszerűsítés vagy bővítés esetén, akik után korábban már kaptunk támogatást a lakásvásárláskor. Akár külön, akár egyben szeretnénk igényelni a falusi CSOK összegét – felújításra és ingatlan vásárlására –, a kérelmet egyidejűleg kell benyújtanunk a kiválasztott pénzintézetnél.

Milyen felújítási munkálatokra használható a falusi CSOK összege?

Mint a fentiekből kiderült, az új Családi Otthonteremtési Kedvezmény igényelhető összegének a fele felújítási és korszerűsítési munkálatokra fordítható. Ezek a következők lehetnek:

Milyen feltételekkel kell rendelkeznie a korszerűsítendő ingatlannak?

A falusi CSOK igénylésekor a korszerűsítésre váró ingatlannak meg kell felelnie bizonyos feltételeknek, hogy megkaphassuk a jogszabályban meghatározott összeget. Ez nem más, minthogy a kérdéses ház rendelkezik legalább 12 négyzetméter alapterületű lakóterülettel és konyhával (utóbbi hiányában egy különálló, de legalább 4 négyzetméter alapterületű, főzésre alkalmas helyiséggel).

Az igénylőnek vállalnia kell továbbá, hogy ha a falusi CSOK összegének igénylésekor az adott ingatlan még nem is, de a korszerűsítést követően már eleget tesz a következő feltételeknek:

Mennyi időn belül használható fel korszerűsítési munkára a falusi CSOK?

Az igényelt Családi Otthonteremtési Kedvezmény során megkapott összeget a szerződés megkötésétől számított három éven belül fel kell használni. Erről és a feltételek teljesüléséről a kiválasztott pénzintézet minden esetben helyszíni szemlével bizonyosodik meg. Amennyiben a CSOK összege megelőlegezett, tehát még meg nem született gyermekre vagy gyermekekre lett felvéve, a határidőt minden esetben a hitelintézet megállapításától kell számolni.

Mi minősül bővítésnek a falusi CSOK esetében?

Mint fentebb már kiderült, a falusi CSOK összege nemcsak felújításra és korszerűsítésre, hanem egy meglévő ingatlan bővítésére is felhasználható. A jogszabály szempontjából bővítésnek minősülnek a következők:

Az ingatlan bővítése során rendkívül lényeges kitétel, hogy a lakás hasznos alapterülete elérje egy gyermeknél a 40 négyzetmétert, két gyermeknél az 50 négyzetmétert, három gyermeknél a 60 négyzetmétert, négy vagy több gyermeknél pedig a 70 négyzetmétert.

Bővítés esetén feltételezhető, hogy a falusi CSOK összegét igénylő család már az adott ingatlanban él, emiatt annak korszerűsítése esetén a folyósítást követő 90 napon belül igazolni kell a választott pénzintézet számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

Igényelhető kamattámogatott hitel a falusi CSOK-hoz?

A korábbi Családi Otthonteremtési Kedvezmény egyik nagy előnye az volt, hogy a vissza nem térítendő támogatás mellett szükség esetén kamattámogatott hitelt is biztosított az igénylők számára. Ezen a téren a falusi CSOK sem hoz változást, így pénzintézettől függetlenül a családok 3 százalékos kamattal támogatott hitelt igényelgetnek, melynek összege két gyermeknél legfeljebb 10 millió forint, három, vagy több gyermek esetében maximum 15 millió forint lehet. Amennyiben az igénylő a falusi CSOK-ot nem vásárlásra, hanem kizárólag korszerűsítésre vagy bővítésre kérvényezte, akkor is igénybe vehető kamattámogatott hitel, méghozzá két gyermek után legfeljebb 5 millió forint, három vagy több gyermek mellett pedig maximum 7,5 millió forint.

Lényeges kritérium, hogy ezt a kedvezményes kamatozású hitelösszeget kizárólag azok vehetik fel, akik korábban nem éltek még otthonteremtési kamattámogatott hitelfelvétellel, tehát a hagyományos CSOK részeként nem vettek még fel ilyen kölcsönt a korábbi években. A hitelfelvételnek a mindenkori általános jogszabályokon felül a 10 éves bentlakási kötelezettség a feltétele, amit a jegyzők a szerződéskötés után lakossági bejelentés vagy hatósági megkeresés esetén kötelezően vizsgálhatnak. Amennyiben a jegyző azt találja, hogy a kérdéses ingatlanban nincs életvitelszerű bentlakás, arról haladéktalanul tájékoztatja a járási hivatalt, akik a megfelelő büntetőeljárás lefolytatásával vonják felelősségre a tulajdonosokat.

Mik a falusi CSOK feltételei a TB jogviszony tekintetében?

A visszaélések elkerülésének érdekében a falusi CSOK felvételéhez rendkívül fontos teljesíteni bizonyos feltételeket, így az erkölcsi bizonyítvány mellett az igénylőnek – vagy házastársi igénylés esetén legalább az egyik félnek – egy 30 napnál nem régebbi okirattal kell igazolnia, hogy az igénylés időpontjában legfeljebb 30 nap megszakítással legalább egy éve folyamatosan biztosított.

A Tbj. 5. §-a alapján biztosítottnak tekinthető az a személy, aki

Amennyiben a falusi CSOK összegét három vagy több gyermek után szeretnénk igényelni, tehát a végösszeg eléri a 10 millió forintot, a fenti kritériumok mellett nem egy-, hanem két év biztosított TB jogviszony fennállását kell igazolni a kiválasztott pénzintézet felé.

Az új típusú Családi Otthonteremtési Kedvezmény lehetőséget ad arra, hogy valaki úgy igényelje a kapcsolódó keretösszeget, hogy magánokiratba foglaltan, egy leendő munkahelyétől vagy oktatási intézményétől származó hivatalos irattal bizonyítja, hogy legfeljebb 180 napon belül a Tbj. 5. §-a szerint a magyar állam vagy valamelyik külföldi állam társadalombiztosítási rendszerében biztosítottá válik.

Fontos kitétel, hogy a TB jogviszonyra vonatkozó fenti előírásokat nem kell figyelembe venni abban az esetben, ha az igénylő a kormányhivatal megállapítása és határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

Felkeltettük érdeklődését?

Írjon nekünk!